Gör detta möjligt!

Olika fakta om hur vattenbristen påverkar runt om i världen.Till höger Tchadsjön och dess minskning de senaste 40 åren. Totalt har den minskat 97%.

 Produktionen av näringsmedel försvåras

 Produktionen av näringsmedel försvåras
Inom tropiska och subtropiska områden försvårar klimatförändringen matproduktionen och minskar tillgången på sötvatten. Vattenbristen är redan nu det största problemet inom jordbruket. Uppvärmningen av klimatet förstorar torra områden och öknar som blir obrukbara. Uttorkningen har redan förorsakat allvarliga följder för i synnerhet Afrika söder om Sahara samt för Syd- och Sydostasien, dvs. områden där livsmedelssäkerheten redan tidigare varit hotad. I Kina tvingas man borra 300 meter eller mer, vilket gör det så dyrt att bönderna har inte råd att bevattna åkrarna.

Ökenspridningen tilltar

Ökenspridningen tilltar
Ökenspridningen är ett långsamt pågående fördärv av miljön i torra områden. Vid ökenspridningen har marken utarmats mera bestående och dess förmåga att producera växtlighet har minskat. Den vanligaste orsaken till ökenspridningen och erosion överlag är mänsklig verksamhet såsom överbetning, skogsavverkning eller jordbruk med skadliga metoder. Uppvärmningen av klimatet ökar avdunstningen och förvärrar ökenspridning. Jordytan består till 40 procent av torra områden. Årligen omvandlas till öken ett område som motsvarar en femtedel av Finlands areal. Ökenspridningen drabbar direkt 250 miljoner människor och indirekt över en miljard människor i hundra länder. Afrika är värst utsatt, men problemet är stort också i Asien.

Försaltning av jordmånen

Försaltning av jordmånen
Höjningen av havsytan ökar erosionen vid stränderna och förstör sålunda markområden. Kusterna har ofta fruktbar odlingsjord: ca en tredjedel av odlingsmarken idag befinner sig lägre än fem meter över havsnivån. Vid en höjning av havsytan och översvämningar som förorsakats av stormar kan stora mängder salt havsvatten tränga in över landet och allvarligt begränsa färskvattentillgången. Försaltningen har beräknats skada lantbruket i alla kusttrakter som är belägna lägre än fem meter ovan havsytan. En betydande del av risodlingsområdena i Asien utsätts för försaltning av jordmånen. Detta kunde hota näringskällan för hela 200 miljoner människor.

 Floderna torkar ut.

Enligt Världsnaturfonden WWF håller ett tiotal av världens stora floder på att torka ut. Orsaken är klimatförändringen, alltför stor konsumtion av vatten i till exempel jordbruket samt ett oplanerat byggande. Floderna är en viktig källa för sött vatten och mat.
Torkan hotar miljoner människors utkomst, mattillgång och livsmiljö.
Bland de floder som hotas av uttorkning finns fem i Asien: Changfloden, Indus, Ganges, Salween och Mekong. I Europa finns Donau på listan, i Sydamerika Rio Plata och Rio Grande, i Afrika Nilen och i Australien Murray-Darling.