TACK FÖR ER INVESTERING!
I SAMARBETE MED INTERNATIONAL AID SERVICES (IAS) KOMMER WATER TO BILLIONS ATT SAMLA IN MEDEL FÖR ATT BEKOSTA 3 STYCKEN VATTENRENINGSMASKINER FÖR ATT HJÄLPA BEHÖVANDE I LANDET NIGER I AFRIKA. ERT BIDRAG KOMMER OAVKORTAT ATT GÅ TILL DETTA ÄNDMÅL. 

www.lianpac.com
www.oljola.se
www.wallenstam.se
Göteborgs Hyllservice
www.hallarnas.se