water in a box

Vinnova finansierat projekt.
Projektet syftar till att ta fram ett nyckelfärdigt koncept som renar vatten från salt och bakterier. Allt paketeras i en container som leveras färdig att installeras och producera rent vatten där en kris eller katastrof uppstår. Containern kan konfiguerars på många olika sätt för att möta andra marknaders behov. Läs mer om projektet här. WATER-IN-A-BOX

Sustainnovaid

Om projektet:
Sustainnovaid är ett resultat av ett projekt som VINNOVA gett stöd till inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven Innovation”, steg 2. Projektet leddes av RISE tillsammans med ett konsortium bestående av 16 parter med representanter från biståndsorganisationer och andra icke-statliga organisationer, företag, offentliga institutioner och myndigheter samt forsknings- och innovationsinstitutioner. Projektet avslutades sista november 2018 och söker ny finansiering för 2019. Fram till dess att ny finansiering är säkrad kommer inte hemsidan kunna underhållas så mycket.
Projektet är tänkt att över tiden utvecklas till ett permanent nätverk av medlemmar som samverkar inom en samverkansplattform där denna webbsida utgör en grund för kommunikation med medlemmar och andra intressenter.
https://www.hallbarinnovation.se