water in a box

Vinnova finansierat projekt.
Projektet syftar till att ta fram ett nyckelfärdigt koncept som renar vatten från salt och bakterier. Allt paketeras i en container som leveras färdig att installeras och producera rent vatten där en kris eller katastrof uppstår. Containern kan konfiguerars på många olika sätt för att möta andra marknaders behov. Läs mer om projektet här. WATER-IN-A-BOX

niger 2020

Gemensamt projekt med IAS.
Water to billions tillsammans med IAS har satt upp ett gemensamt mål att fram till år 2020 samla in pengar som skall täcka kostnaden för 3st
vattenreningsmaskiner. Detta gör vi för att möta det behov av rent vatten till den lokala befolkningen i Niger. 

Mer fakta kring projektet kommer inom kort!