Vi tackar nedanstående företag som sponsrar Watertobillions och bidrar till att utveckla Millennium Desalination Device och på så sätt hjälper till att på sikt förändra världen och bristen på rent vatten.