Teknikråd bildat.

För att medverka i den vidare utvecklingen av Millennium Desalination Device så har det bildats ett teknikråd, med kunniga och erfarna personer. Rådets uppgift är att påverka den vidare utvecklingen nu när prototypen är klar, och man på allvar skall diskutera en kommande serietillverkning. I planeringen ligger en första tillverkning av tre anläggningar som skall testas under realistiska former, eventuellt tillsammans med hjälp av företag inom Avantiorganisationen.

 

Läs mer i pdf:en nedan.